ก็ตอนนี้ผมใช้โน๊ตบุ๊ค HP Pavillion DV2626TX อยู่หน่ะ

ซึ่งมันก็ค่อนข้างโอเคนะเรื่องพวก Multimedia อะไรแบบนี้ เครื่องก็ค่อนข้างแรงดี 

ตอนนั้นก็ซื้อมาประมาณ 42000 บาท เมื่อ 10ธันวาปีที่แล้ว ร้าน CSC International 

ซึ่งตั้งแต่ได้เครื่องมาก็ใช้งานหลายๆงานแล้วหล่ะนะ ทำเงินมากับเครื่องนี้ก็หลายบาทแล้ว 

แต่ช่วงนี้ก็รู้สึกอยากเปลี่ยนโน๊ตบุ๊คใหม่ขึ้นมาแฮะ 

เครื่องนี้มันไม่เหมาะกับคนที่มีลักษณะการใช้งานเช่นผมอ่ะนะ 

มาดูข้อดีข้อเสียของโน๊ตบุ๊คตัวปัจจุบันของผมซะก่อน

ข้อดี 

 • CPU แรง...แรงกว่า T8100 ตอนนี้นะ ผมว่าค่อนข้างโอเคเลยแหละ
 • ลำโพงเสียงดีโครตๆ ผมว่าดีกว่าพวกโน๊ตบุ๊คระดับเดียวกันเลยหละ
 • Webcam ก็ชัดสุดยอด แจ๋วกว่าพวกระดับเดียวกัน(อีกแล้ว)
 • HDD 250GBตอนนั้นถือว่ามากแล้วนะ เพราะทั่วๆไปก็ 160
 • ตัวเครื่องออกแบบมาได้โอเคดีนะ
 • จอภาพสีค่อนข้างสดใสกว่าพวก Acer Asus 
 • มีรีโมตไว้พรีเซนต์งาน เท่ห์ดีๆ สะดวกด้วย

ใช่ว่าจะมีข้อดีอย่างเดียว มาดูข้อเสียของมันกัน 

 • ร้อนโครตๆ ร้อนบรม ร้อนชิบหาย 
 • แบตไม่อึดเอาซะเลย ชั่วโมงกว่าๆไปซะแล้ว
 • ที่วางมือร้อนขั้นเยอะ
 • การ์ดจอไม่ค่อยแรงเท่าพวก BenQ S41 

แล้วตัวใหม่ที่ดูหล่ะ เป็นรุ่นไหน

รุ่นที่ผมดูๆอยู่ก็เป็น Asus กับ DELL ครับ 

แต่ผมอยากได้ตัวหลังมากกว่านะ แต่ซื้อยากชะมัดเลย สงสัย DELL กลัวรวย 

ก็เลยวางแผนไว้ว่าคงเอาตัว Asus แหละนะ ประกัน 2ปี เยอะกว่าโน๊ตบุ๊คระดับเดียวกัน 

รุ่นที่ผมดูๆไว้ก็เป็นรุ่นนี้ครับ

Asus F8SN-4P031C

Asus F8SN-4P031C
core 2 Duo T8300 2.4 GHz 3Mb L2 cache 800 MHz FSB
Ram 2048 MB (667) (1024*2)
250 GB HDD
NV 9500M GS

สเปคมันก็ค่อนข้างใช้ได้เลยทีเดียว  แต่ผมชอบ CPU ของเจ้า HP มากกว่านะ ดูๆ Cache L2 เยอะกว่า น่าจะแรงกว่า(มั้ง) ส่วนเรื่องการ์ดจอก็อยู่ในระดับกลางถึงสูงเลยหล่ะ ผมก็ประทับใจสินค้าของ Asus มาตลอด

มาผิดหวังเอาตอน A8 แหละ บานพับแตกได้เป็นนิจ นอกนั้นก็โอเคหมด ตอนนั้นถ้ามี F8SN ให้เลือกก็คงเอา F8SN ไปแล้วหล่ะ ฮาๆ 

ข้อดีก็ 

 • VGA Card แรงดีนะ
 • เสถียร(มั้ง) เพราะมันเป็น Asus
 • ประกัน 2 ปี 
 • ออกแบบค่อนข้างดีกว่าพวก A8

ข้อเสีย

 • ลำโพงสู้ HP ไม่ได้ แกปัญหาโดยพกหูฟัง หรือไม่ก็ต่อลำโพงนอกซะ
 • ไม่มีที่ปิดทัชแพด
 • webcam ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่
 • ไม่มีรีโมตเอาไว้พรีเซ้นต์งานอีกแล้ว T-T
 • อะแด๊ปเตอร์ไซส์พี่บิ๊ก 
 • ปุ่ม FN กะ Controlสลับกัน ใช้ของพี่ที่ รร แล้วไม่ถนัดเอาเลยแฮะ

ค่าตัว F8SN ตัวนี้ก็ราวๆ 41900 ราคาเท่ากะเครื่องเดิมเป๊ะ 

แต่สุราษฎร์บวก Vat ไปแล้วรวมๆประมาณ 45000 

ฤ จะขึ้นไปซื้อแบบเดิมดี 

 

 แถมๆ

เพิ่งเคยเห็นคนละคนกัน ชื่อmsn เดียวกัน 

ฮาๆ 

edit @ 30 Jul 2008 18:45:45 by Gnome:~# ชีวีตนี้มีแต่เซ็ง

Comment

Comment:

Tweet

อยุม 2 ใช้ i5 ค้ะ คิดว่า ก้อโอน้ะ เพราะกว่าจะถึงมหาลัย คงตกรุ่น อะค้ะ =[]= big smile

#418 By zZ (115.87.155.162) on 2010-11-28 10:31

GeDhtY <a href="http://psuyatnapovf.com/">psuyatnapovf</a>, [url=http://ktxjmdypqibe.com/]ktxjmdypqibe[/url], [link=http://ofavqayjldkc.com/]ofavqayjldkc[/link], http://dxhnyqamrxus.com/

#417 By qohmhqq (173.212.206.186) on 2010-07-10 14:39

comment2, ã êîëîìíà ìîñêîâñêîé îáëàñòè çíàêîìñòâî, çíàêîìñòâà êîïðî, áäñì çíàêîìñòâà ðîññèÿ,

#416 By Wxccfquq (93.174.93.154) on 2010-07-09 20:24

comment6, ïîçíàêîìèòüñÿ ñ äåâóøêîé ìîñêâà, çíàêîìñòâà àãåíñòâà êðàñíîÿðñê, çíàêîìñòâà æ æ,

#415 By Jcmmasnm (93.174.93.154) on 2010-07-09 20:13

comment5, ëàâ ãàé ñàéò çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâî ëàòâèÿ ëèåïàÿ, çíàêîìñòâî äëÿ ñåêñà ñãååì,

#414 By Uvligltj (93.174.93.154) on 2010-07-09 19:39

comment1, æåíùèíà îêàæåò èíòèì óñëóãè, çíàêîìñòâà ñâåòëîãðàä, ñåêñóàëüíûå çíàêîìñòâà â íîâîðîññèéñêå, çíàêîìñòâà ìîñêâà âûõèíî,

#413 By Dmlopquf (93.174.93.154) on 2010-07-09 19:27

comment6, ìàðèèíñê çíàêîìñòâî ïî ïåðåïèñêå, çíàêîìñòâî ïàðíè áîëüøîé êàìåíü, çíàêîìñòâà ñ äåâóøêàìè èâàëèäàìè,

#412 By Uwlcweec (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:42

comment5, ãîðîä òîìñê çíàêîìñòâà, òîëüÿòòè çíàêîìñòâà äëÿ èíòèìà, êðàñèâîå ðîìàíòè÷åñêîå çíàêîìñòâî,

#411 By Jnrdkzzm (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:31

comment3, íîâûå ñàéòû çíàêîìñòâà ïèòåð, çíàêîìñòâà ñåêñ òèðàñïîëü íîâîñòü, ñàéòû çíàêîìñòâà êóðãàíà,

#410 By Lgvfekte (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:19

comment1, çíàêîìñòâà â ã. äóáíà, çíàêîìñòâî ëèñáèÿíîê, èíòèìíûå çíàêîìñòâà ìàçî, ãîðÿ÷èå õîðâàòñêèå ïàðíè çíàêîìñòâî,

#409 By Zxydgkoz (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:07

comment6, çíàêîìñòâà äëÿ ïîëíûõ â êåìåðîâî, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà ñòàðèöà, çíàêîìñòâî ìîñêâà lave, óàëüíûå çíàêîìñòâà ñòàâðîïîëü,

#408 By Ivdurfze (93.174.93.154) on 2010-07-09 17:45

comment2, çíàêîìñòâà ïî óêðàèíå ñ òðàíññâèñòèòàìè, çíàêîìñòâà òðîèöê ÷åëÿáèíñêîé îáëàñòè, çíàêîìñòâà æ æ òàãàíðîã,

#407 By Fbrvmoqh (93.174.93.154) on 2010-07-09 17:33

comment1, ïåòåðáóðã çíàêîìñòâà äëÿ à, èíäèâèäóàëêè ïðîñòèòóòêè çíàêîìñòâà óôà, ñàéò èíòèì çíàêîìñòâ â ìèíñêå, çíàêîìñòâà ñ õóæîäíèêàìè,

#406 By Trsdkuto (93.174.93.154) on 2010-07-09 17:22

comment2, çíàêîìñòâà óêðàèíà åâïàòîðèÿ, çíàêîìñòâà ñ äåâóøêîé ãîðîä âëàäèìèð, çíàêîìñòâà ñåêñ â óêðàèíè,

#405 By Jplnhacl (93.174.93.154) on 2010-07-09 17:10

comment3, çíàêîìñòâà êðàñíàÿ çàðÿ, ãîñïîæà èíòèì õàðüêîâ, çíàêîìñòâà â óñòü êàìåíîãîðêñå,

#404 By Hnjteqfv (93.174.93.154) on 2010-07-09 16:59

comment6, çíàêîìñòâà ã âîëãîãðàä lara, ñåêñ çíàêîìñòâà ã îäåññà íîâîñòü, çíàêîìñòâà â ã. ÿêóòñêå, çíàêîìñòâî ëþáëþ êîãäà æåíùèíà ñòàðøå,

#403 By Uynbnzwc (93.174.93.154) on 2010-07-09 16:36

comment4, èâàíòååâêà èíòèì, çíàêîìñòâà äåâóøêè ðîñòîâà íà äîíó, õîòÿò ïîçíàêîìèòüñÿ,

#402 By Bkeruuqf (93.174.93.154) on 2010-07-09 16:25

comment4, ñàéò çíàêîìñòâà ÿ òåáÿ ëþáëþ, ñåêñ çíàêîìñòâà òóëå, ïðèâàò çíàêîìñòâà ìóðìàíñê, ëåñáè çíàêîìñòâà óëüÿíîâñê,

#401 By Jgkqglxx (93.174.93.154) on 2010-07-09 16:14

comment4, çíàêîìñòâà ñàìûå áîëüøèå, ãîðîä âûêñà çíàêîìñòâà, êóðñêîå çíàêîìñòâà, ÷åëÿáèíñê çíàêîìñòâà äëÿ ãðóïïîâîãî ñåêñà,

#400 By Xpwkqvby (93.174.93.154) on 2010-07-09 16:02

comment1, ðîñòîâ çíàêîìñòâî äëÿ sexa, èòèì çíàêîìñòâà â íàá ÷åëíàõ, îäèíîêèå ìóæ÷èíû æåëàþùèå ïîçíàêîìèòüñÿ, ñåêñ çíàêîìñòâà â êèíåøìå,

#399 By Kzuvoshe (93.174.93.154) on 2010-07-09 15:40

comment4, ìåæäóíàðîíûå çíàêîìñòâà ëåñáèÿíîê, ñåêñ çíàêîìñòâà âîë÷àíñê, çíàêîìñòâà êèðîâ è êèðîâñêà îáëàñòü,

#398 By Vlxocvnp (93.174.93.154) on 2010-07-09 15:29

comment3, èíòèìíûå çíàêîìñòâà â êûøòûìå, ñåêñ-çíàêîìñòâà â þàð, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà ñòàðîäóá,

#397 By Ojgwcsoh (93.174.93.154) on 2010-07-09 15:17

comment1, ñåêñ çíàêîìñòâà áåðåçîâñêèé (ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü), çíàêîìñòâîì çíàêîìñòâà îíëàéí, îáúÿâëåíèÿ î çíàêîìñòâàõ õàðüêîâ,

#396 By Hyilecur (93.174.93.154) on 2010-07-09 14:55

comment3, çíàêîìñòâà â ñòåïíîãîðñêå, çíàêîìñòâà ðîñòîâ äåâóøêè, çíàêîìñòâà ñåêñ äåâóøêè ñóõîé ëîã,

#395 By Jmzvhykr (93.174.93.154) on 2010-07-09 14:43

comment6, çíàêîìñòâà ñàéò ïèòêÿðàíòû, òþìåíü äóýò çíàêîìñòâà, ñåêñ çíàêîìñòâà ÷åðíèãîâà, îäèíöîâî çíàêîìñòâî,

#394 By Mavxmvos (93.174.93.154) on 2010-07-09 14:20

comment1, znakomstva çíàêîìñòâà â êàçàõñòàíå, çíàêîìñòâà ÷àïëûãèí, çíàêîìñòâî â ãîðîäå îðåõîâî çóåâî, çíàêîìñòâà â ñâåòëîì,

#393 By Tdfmmguk (93.174.93.154) on 2010-07-09 14:09

comment2, ñàéò èòàëüÿíöû çíàêîìñòâî, çíàêîìñòâà â ãîð èæåâñê, ñàéòû èíòèìçíàêîìñòâ óêðàèíà, çíàêîìñòâî ñ óàëüíîé æåíùèíîé,

#392 By Tufsviqw (93.174.93.154) on 2010-07-09 13:58

comment6, çíàêîìñòâî ñ èíîñòðàííûìè äåâóøêàìè, ñåêñ çíàêîìñòâà ôëèðò íîâîñòü, çíàêîìñòâà êðàñíîÿðñê ñïîíñîð,

#391 By Szitppgs (93.174.93.154) on 2010-07-09 13:35

comment4, æåíùèíà îêàæåò èíòèì çà ðàáîòó, èíòèìíûå çíàêîìñòâà ã.â.íîâãîðîä, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà ðóäíÿ,

#390 By Oahuhbet (93.174.93.154) on 2010-07-09 13:13

comment3, çíàêîìñòâà â ðîññèè ñ ìóæ÷èíàìè, ã.îðåõîâî-çóåâî ñåêñ çíàêîìñòâà, èíòèì êñòîâî, ñåêñ çíàêîìñòâà ñîñíîâûé áîð,

#389 By Vvbuzkyp (93.174.93.154) on 2010-07-09 12:50

comment5, óñòü êàòàâ ñåêñ çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà â êàçàõñòàíå áðà÷íûå, çíàêîìñòâî ñ äåâóøêàìè â âîçðàñòå, çíàêîìñòâî ñ ïàðàìè â îðñêå,

#388 By Rviwznyd (93.174.93.154) on 2010-07-09 12:39

comment5, çíàêîìñòâà ìóñóëüìàíñêèé ñàéò, èíòèì çíàêîìñòâà çàâîëæñê, èíòèìíûå çíàêîìñòâà â íîãèíñêå, çíàêîìñòâà ã äîíåöê,

#387 By Oazchpcq (93.174.93.154) on 2010-07-09 12:16

comment5, çíàêîìñòâà êðàñíîÿðñêèé ðàéîí, âîëãà ãåðë çíàêîìñòâà, ïîçíàêîìèòüñÿ ñ äåâóøêîé èç ãîðîäà êîâðîâà, rambled çíàêîìñòâà,

#386 By Dtdigpqp (93.174.93.154) on 2010-07-09 11:54

comment3, ñåêñ çíàêîìñòâà êàìåíåö ïîäîëüñêèé, çíàêîìñòâà äåâóøêà îòíîøåíèå ê êóðåíèþ êóðþ ñèãàðåòû, çíàêîìñòâà äëÿ èíòèìà â íèæíåì,

#385 By Uyxehdsw (93.174.93.154) on 2010-07-09 11:31

comment2, ïàðû çíàêîìñòâà ñåêñ, çíàêîìñòâî ñ ïàðíÿìè áîëîãîå, èíòèì çíàêîìñòâà â íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè, çíàêîìñòâà â óõòå ïîäðîñòêîâ,

#384 By Aymrwfkf (93.174.93.154) on 2010-07-09 11:09

comment4, çíàêîìñòâà ñ òðàíññåêñóàëêîé äëÿ èíòèìà, èíòèì çíàêîìñòâà òàëäîì, çíàêîìñòâî äëÿ ñåêñà áåíäåðû,

#383 By Ktsszkdk (93.174.93.154) on 2010-07-09 10:46

comment1, ñàéò çíàêîìñòâà íà ñàõàëèíå, çíàêîìñòâî ðîñòîâ íà äîíó, çíàêîìñòâà äëÿ îáåñïå÷åííûõ æåíùèí, êèðîâñê ñåêñ çíàêîìñòâà,

#382 By Pjumutbg (93.174.93.154) on 2010-07-09 10:24

comment1, çíàêîìñòâà êàçàêñòàí àêòóáå, ãîðîä ñàëüñê çíàêîìñòâà, áè çíàêîìñòâà õàáàðîâñêèé êðàé,

#381 By Fhcvojkn (93.174.93.154) on 2010-07-09 10:01

comment1, ñàéò çíàêîìñòâî ïåíñèîíåðîâ, çíàêîìñòâî êóðñêîé îáë æåëåçíîãîðñê, çíàêîìñòâî è çàìóæ çà ìóñóëüìàíèíà, ñàéò áåëåáåÿ çíàêîìñòâà,

#380 By Jppztdan (93.174.93.154) on 2010-07-09 09:50

comment3, çíàêîìñòâà ïàðíÿ ñ æåíùèíîé, ñýêñ çíàêîìñòâà â ñóðãóòå, çíàêîìñòâà íîâîñèáèðñêàÿ îáë ìîøêîâî, çàìóæíÿÿ æåíùèíà ïîçíàêîìèòüñÿ äëÿ ñåêñà,

#379 By Lrsgxnmr (93.174.93.154) on 2010-07-09 09:38

comment1, çíàêîìñòâà ñ àíãëè÷àíêàìè, çíàêîìñòâà ìîëîäûå ëåò íèêîëàåâ ñåêñ, âñòðå÷è çíàêîìñòâà â âûõîäíûå,

#378 By Lmxizsdg (93.174.93.154) on 2010-07-09 09:16

comment4, çíàêîìñòâà ñåêñ êðàìàòîðñê, ãäå ìîæíî ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ïàðíåì, ïèòåð ñåêñ èíòèì,

#377 By Qybledxz (93.174.93.154) on 2010-07-09 08:54

comment3, ýðîòè÷åñêèå çíàêîìñòâà â ãîðîäå áîðèñîâå, çíàêîìñòâà èòàëèÿ ðèìèíè, ñåêñ çíàêîìñòâà â íîâîàëòàéñêå, ëèïåöê çíàêîìñòâà äåâóøêà 23 28ëåò,

#376 By Ivxnmftu (93.174.93.154) on 2010-07-09 08:31

comment1, çíàêîìñòâà ã. áåðåçíèêè ïåðìñêèé êðàé, çíàêîìñòâà ñâèíã ìóðìàíñê, çíàêîìñòâà â õàíòàõ,

#375 By Stlvosnn (93.174.93.154) on 2010-07-09 07:58

comment1, äåâóøêè ïî âûçîâó èíòèì, èíòèì çíàêîìñòâà â ðîñòîâå-íà-äîíó, ôèñòèíã çíàêîìñòâà ïåòåðáóðã,

#374 By Yjasqesp (93.174.93.154) on 2010-07-09 07:34

9ovzTm <a href="http://ygechbbafyue.com/">ygechbbafyue</a>, [url=http://owblmcmwnilc.com/]owblmcmwnilc[/url], [link=http://ylujgzwdvnqi.com/]ylujgzwdvnqi[/link], http://uebefrsqhbfa.com/

#373 By dxgckueznel (93.174.93.154) on 2010-07-09 06:22

QfGpIs comment2, ñåêñ çíàêîìñòâà ìóæ÷èíà ñ ñìóæ÷èíîé, çíàêîìñòâà â áëàãîâåùåíñêå àìóðñêîé îáëàñòå, çíàêîìñòâà ñïá èðà,

#372 By Fcjnwcpa (93.174.93.154) on 2010-07-09 04:29

comment1, çíàêîìñòâà íîâàÿ óøèöà, çíàêîìñòâà ñ ÷åøêîé, çíàêîìñòâà â êèåâñêîé îáë, çíàêîìñòâà ìóæ÷èí è æåíùèí, çíàêîìñòâà äçåðæèíñê óêðàèíà,

#371 By Cantgsxg (93.174.93.154) on 2010-07-09 02:10

comment5, çíàêîìñòâà ñåêñ ãîðîä øàõòû, áåëãîðîäñêàÿ èíòèì îáúÿâëåíèé, çíàêîìñòâî ìóðìàíñêîé îáëàñòè, çíàêîìñòâà ñåìåéíûìè ïàðàìè â âîðîíåæå, ÷àñòíûå èíòèì àëüáîìû,

#370 By Rgtiqwtf (93.174.93.154) on 2010-07-09 02:09

comment1, ìóðìàíñê çíàêîìñòâî, èíòèìçíàêîìñòâà îðåíáóðã, çíàêîìñòâî ñ ïàðíåì äî 40, ñåêñ çíàêîìñòâî àñòðàõàíü, çíàêîìñòâà â ã. âîëæñêîì,

#369 By Vxorgxgj (93.174.93.154) on 2010-07-09 01:23