Oh My Grade

posted on 09 Oct 2008 14:47 by rocketman in Computer

แท่นแท๊นน

เคมี 1.5 เห่ยชิบในชีวิต ห่วยกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว

ชีวะ 3.5 

ฟิสิกส์ ?? 

ฟิสิกส์เพิ่ม ?? 

ตั้งแต่เรียนมา เคยเห็นต่ำกว่า 3 ครั้งนี้แหละวะ

จะขอให้คำสัญญาว่าจไม่ให้ต่ำกว่านี้อีกแล้ว กรั๊กๆ 

?? คือยังไม่รู้นะ ไม่ใช่ตก ฮาาๆ 

ปล.เทอมนี้คงเล่นมากไป มั้ง 

ปล. iPod Touch @ me เดินหาซะเมื่อยตุ้ม

 

จะบอกถึงพวกเห็นเกรดแล้วร้องไว้ว่า 

 " พวกคุณ(มึง)จะร้องกันทำเชี่ยไรครับ เรื่องแค่นี้แล้วร้อง ต่อไปพวกคุณจะทำอะไรกันได้ หื๊มม "

เอาน้ำตาไปร้องกันตอนเอนท์ไม่ติดดีกว่ามั๊ย ??  ร้องไปจากเกรด 1 มันก้ยังไม่เป็นเกรด 4 หรอกวุ้ยย 

edit @ 9 Oct 2008 14:52:01 by Gnome:~# ชีวีตนี้มีแต่เซ็ง

edit @ 9 Oct 2008 14:53:44 by Gnome:~# ชีวีตนี้มีแต่เซ็ง

Comment

Comment:

Tweet